Hos Dortheasminde Avl & Opformering køber du unik, stærk grisegenetik …
– med et veldokumenteret  index og indbetaling af genafgifter til fælleskassen!

Dortheasminde Avl & Opformering leverer ægte! DanBred polte

 Bliv grisepasser hos Dortheasminde Avl & Opformering
– eller lav aftale om grisepasser praktik

Set i det allervideste perspektiv er Dortheasminde Avl & Opformerings vigtigste opgave at bidrage til udviklingen af de mest hensigtsmæssige grisegener, så vi kan være med til at skabe en fornuftig fødevareproduktion i verden.

Vores produktionen består af 840 søer, heraf 160 Landracesøer i avl og resten i opformering. Der sælges omkring 8.000 YL polte til danske kunder på årsbasis og der leveres LL polte til kunder i ind- og udland.

Avlsafdelingen sender både orner til danske og udenlandske ornestationer. Omkring 8.000 galtgrise videresælges ved 30 kg., og der leveres omkring 6.000 slagtesvin; begge dele i OUA-ordningen hos Danish Crown.

Derudover drives 260 ha. præcisionsjordbrug med korn til foder og raps.

Virksomheden drives på et højt fagligt niveau og med en stræben efter både at lære nyt og at implementere denne nyeste viden i hverdagen. Der er en vidunderlig blanding af en gennemstruktureret og velplanlagt arbejdsdag på den ene side, og en kort vej fra ide til handling på den anden. Det giver en dynamisk hverdag, som alle sætter deres præg på.

Dortheasminde Avl & Opformering beskæftiger 8-10 medarbejdere i produktionen af polte og orner.

Nogle har lang erfaring som grisepasser; andre er i gang med at indsamle erfaringer og rutine – en fin coctail.

Vi har altid elever i landmandsuddannelsen og er også altid klar til at invitere indenfor i grisepasser praktik og mark praktik. I mark, logistik og vedligeholdelsesområdet er der 3 ansatte.

Ordentlighed er på alle måder en bærende og grundlæggende værdi for Dortheasminde Avl & Opformering – et begreb vi aktivt reflekterer over når vi træffer beslutninger og valg, men også en markør vi øver os i at tage med ud i hverdagen når vi møder dyrene, kunderne, medarbejderne, myndighederne …

Læs mere om DanBred polte på deres hjemmeside ved at klikke her.

null

Om Dortheasminde

Læs mere her

null

Salg af DanBred Polte

Læs mere her

null

Produktion

Læs mere her

Avl og opformering

Avlsarbejdet

Mød vores medarbejdere

Dortheasminde

Breeding performance

Get to know our employees

(+45) 40 13 51 88
skp@gelballe.dk