Bliv grisepasser

På Dortheasminde arbejder vi hver dag for at fremelske de grisegener, der kan hjælpe til med at holde forbruget af foder så lavt som muligt og samtidig få så mange levende grise frem til slagt som muligt. Det er selvsagt en ganske udfordrende balance, som der forskes i på mange fronter. På den måde arbejder vi med på at få så meget som muligt ud af de ressourcer vi har til rådighed, med så lille et aftryk på miljø og omverden som muligt – så grisekød også kan begå sig i den grønne dagsorden på den lange bane.

Hver dag drager vi omsorg for alle vores grise, hjælper dem til verden, tilser dem og hjælper dem, hvis de er syge. Alle grise udstyres med deres eget ID, ligesom vi kender CPR-numre hos mennesker, så vi har helt styr på hvem der er hvem.

Grisepasning er noget helt andet end ”Bare Lort og Stank.” Det er gode kolleger, faglige input og ny viden, problemløsning i fællesskab, overblik, planlægning, samspil med dyrene, glæden ved at gøre en forskel – en kombination af praktisk arbejde, sociale relationer og ”hovedet med på job” hver dag.

Der er god mulighed for at dygtiggøre sig indenfor erhvervet og på den måde indfri forskellige ambitioner.

Det er muligt at komme i praktik i grisestalden og i marken. Det kan både dreje sig om erhvervspraktik i folkeskolen, besøgspraktikker og praktik 1 og 2 i forbindelse med landmandsuddannelsen. Vi tager imod både EUX og EUD elever.

Vi har brug for nye elever i grisestalden fra sommeren 2023. Du er meget velkommen til at henvende dig til Lone Kjær Poulsen, 40132486 eller på lkp@gelballe.dk, hvis du har lyst til at høre mere. Der er rift om pladserne, så tøv ikke for længe … det er altid muligt at komme forbi, og få et indtryk af, hvem vi er i virkeligheden 😊

(+45) 40 13 51 88
skp@gelballe.dk