• Danbred logo
  • Dan Avl logo
  • Mand det nytter

Drægtighedsstald

Løse søer i transponderstalde

Vi har altid haft og været glade for at have løse søer. De drægtige søer gik ”i gamle dage” i storedybstrøelsesstier, hvor vi ikke kunne styre foderoptagelsen hos det enkelte dyr. Derfor faldt valget på transpondersystemet fra Big Dutchman da vi byggede ny drægtighedsstald i 2008 – der er ønsket om løse søer og høj grad af styring kombineret.

Transpondersystemet kræver stærke dyr

Vi har stabile grupper med 2 ugehold i hver, hvor der både er LL og YY søer i grupperne. Gyltene går 3 ugehold i hver gruppe. Transpondersystemet kræver stærke dyr med gode ben. Derfor har vi stort fokus på dette ved udvælgelse af vore renracedyr og disse egenskaber bliver prioriteret højere end index i udvælgelsesprocessen. Dyr der ikke kan trives i transpondersystemet sættes ud.

Kontakt os

Firmainfo

  • Danbred logo
  • Dan Avl logo