• Danbred logo
  • Dan Avl logo
  • Mand det nytter

Klimastald

​Ved indsættelse i 2-klimastalden startes smågrisene op på vådfoder i langkrybber; suppleret med tørfoder i de første 14 dage.

Alle dyr vaccineres mod lawsonia og PCV2 indenfor de første 5 dage.

Kontakt os

Firmainfo

  • Danbred logo
  • Dan Avl logo