Køb af DanBred Polte

Vi leverer med stolthed DanBred polte af høj kvalitet

Vi ønsker at sikre den avlsfremgang, som det årelange avlsarbejde har skabt. Det er genetik i verdensklasse – udviklet af fællesskabets avlsselskab. Indkøb af DanBred polte sikrer dig en polt med et korrekt og opdateret index.

Vi har fokus på motoren

Når du modtager polte er det nemt at se, om de har gode ben og eksteriør – og det er for os en selvfølgelighed.

Det er straks sværere at se, om motoren er i orden. Det er den, der skal bestille noget, når polten ender med at skulle passe grise i farestalden. For os skaber foder med et varieret råvarevalg og med den rigtige struktur, som gradvis bliver grovere, sunde maver og tarme. Også Lawsonia og PCV2 vacciner er med til at sikre, at vi kan levere dyr med sunde maver og tarme.

En sund polteavl

I klimastalden ligger vi med en dødelighed på 1,2 %. Det er uden flokmedicinering. Vi tror, at sunde maver helt fra start, er en forudsætning for top ydelse i hele soens liv – især når den skal passe mange grise i diegivningsperioden.

Din fremtidige leverandør af polte – Dortheasminde Avl og Opformering.

Ring gerne til Søren og få en snak om din produktion og dit polteindkøb.

(+45) 40 13 51 88
skp@gelballe.dk