Ledige stillinger

Elev 1. Praktik - Ledig fra 1. juni 2018

Højværdiprodukt, systematik, overblik, opformering, arbejdsplaner, humor, tal, faglighed, kolleger, faringer, søer, pattegrise, vådfoder, målrettethed ...

Falder disse nøgleord i din smag har du mulighed for at søge den ledige praktikplads i vores farestald (1. praktik).

Du vil blive oplært til selvstændigt at kunne varetage alle daglige opgaver i fare- og klimastald i et tæt samarbejde med vores faste personale. Du får endvidere kendskab til de daglige opgaver i alle afsnit i hele produktionen dog med fokus på det, der er anderledes i en polteproduktion.

Stillingen er sammensat af 5 hovedområder. I parenteserne er beskrevet konkrete eksempler på indholdet i stikordsform:

 1. Daglig pasning af grisene (fx. overvåge faringer, opsyn, faringshjælp, medicinering, fodring, øremærkning, håndtering af nyfødte grise, fravænning)
 2. Administration (fx. div. registreringer til medicin, avls- og e-kontrol, styringslister)
 3. Rengøring og oprydning (fx. staldvask, gangvask, anvendelsen af 5S, rengøring af forrum)
 4. Samarbejde externt/internt (fx. med kolleger, dyrlæge, rød kontrol, DISC-profiler, konflikter, kommunikation)
 5. Faglig udvikling (interesse, engagement, aktivt ansvar for egen uddannelse, udvikling af processer)


Praktiske oplysninger:

 • Der arbejdes i 3 ugers rulleplan; 31,75 – 31,75 – 47,5 timer pr. uge.
 • Der arbejdes hver 3. weekend 7-14.30.
 • Der arbejdes hver 2. skæve helligdag 7-15.
 • Der tilbydes ikke logi.

​Virksomhedsbeskrivelse

Produktionen:

800 søer i opformering med salg af polte,.
Der fedes ca. 8000 galte i lejede stalde, resten sælges v. 30 kg.
Vi ejer 200 ha, og driver 250 ha. Der avles raps og korn til foder, og alle opgaver i marken (undtagen gyllekørsel) varetager vi selv.
Farestalden er fra 2002, løbe-drægtighedsstalde (transponder) fra 2008, poltestalde fra 2009 og slagtesvinestaldene er nyrenoverede. Produktionsapparatet er fordelt på 3 adresser indenfor 2,5 km.
Vi blander alt foder selv og fodrer med vådfoder i alle stalde.

Medarbejdere:

Vi har en kvindelig driftsleder for opformeringsdelen, primært beskæftiget i løbe-drægtighedsområdet og farestald. 15 års anciennitet. Hun har 1 fastansat dansker, 1 dansk elev, 1 fastansat romaner og 1 fastansat lettisk medarbejder til at hjælpe sig.

Poltestalden passes af en romaner, fastansat.
Vi har en dansker som tager sig af planteavlen og slagtesvineejendommen. 14 års anciennitet. Han har en fastansat romaner, og en dansk deltidsansat mand til at hjælpe sig.

Alle medarbejdere oplæres i at arbejde i deres egen afdeling og i at kunne hjælpe til i en anden, så der altid er dækning ved sygdom, ferie og weekender

Virksomhedskultur:

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere og stiller også store krav til deres indsats. Produktionen er effektiv og strømlinet og vi træner på også at arbejde sådan.
Alle møder til tiden og gør deres bedste hver dag. Vi er meget forskellige som mennesker, og er generelt ret rummelige når bare man går op i sine ting og bidrager til at få helheden til at gå op.
Vores ledelsesstruktur er flad og vi arbejder ikke hierakisk tænkende - det er vigtigt at få problemstillingerne på bordet i en svineproduktion, så kan vi nemlig gøre noget ved dem. Vi har ingen idioter ansat! Derfor går vi meget hurtigt ind i potentielt konfliktfyldte områder og arbejder med at opnå forståelse og udvikling - alles potentiale skal have lov at udfolde sig, uanset alder og nationalitet..

Ledelse:

Dortheasminde Opformering drives af ejerparret Lone og Søren, som begge arbejder fuldtid i bedriften. Søren all-round, men særlig med strategi/økonomi og salg/udtagning af polte samt markarbejde i de travleste perioder. Lone primært med administration, arbejdsmiljø og folkehold.
Vi arbejder konstant med at forbedre vores produktion på alle måder, f.eks. arbejdsmiljø, mødekultur, praktiske opgaver på staldniveau, tilføre ny viden .... Der bliver arbejdet seriøst med og trænet i ledelse og samarbejde i den daglige praksis.

Vi tilbyder en moderne arbejdsplads, der har:

 • Et engageret team med et højt ambitionsniveau
 • Et fælles ønske om at udvikle dygtige medarbejdere
 • Et løbende fokus på "god ledelse"
 • Orden i løn- og ansættelsesforhold
 • Øje for støtte og opbakning, men også for konstruktiv kritik
 • Et fagligt højt niveau under konstant udvikling
 • Oplærings- og opfølgningsplan for elever

Det er afgørende vigtigt for os:

 • At du udviser aktivt engagement i din egen uddannelse og udvikling
 • At du udviser respekt for andre personer og deres ting
 • At du ønsker at nå resultater sammen med dine kolleger
 • At du har et ønske om at blive fagligt dygtig til at passe svin

Vi vil gerne bidrage med alt det vi ved og kan om svineproduktion i dagens Danmark. Mulighederne er mange - vær selv med til at sætte dagsorden og indhold.

Kontakt Lone Kjær Poulsen, 40132486 for tilsendelse af organisationsplan og mere detaljeret stillingsbeskrivelse.
Kontakt driftsleder Malene Svensmark, 40381131 for flere oplysninger om stillingens indhold.
Kontakt Søren Kjær Poulsen, 40135188 for anden information eller aftale om besøg.

 

Dortheasminde - Opformering

v/Lone og Søren Kjær Poulsen

CVR: 12027435

 

Gelballevej 56, 6640 Lunderskov

Find vej med Google Map

 

 

Telefon: 40 13 51 88

E-mail: skp@gelballe.dk