Ledige stillinger

Se om der er ledige stillinger hos os

Der er ikke nogen ledige stillinger i øjeblikket.

Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til lkp@gelballe.dk eller ringe til Lone Kjær Poulsen40132486 for at forhøre dig om fremtidige muligheder.

Virksomhedsværdier

Her på Dortheasminde bevæger vi os

Vi arbejder hele tiden på at runde ”TIP-TOP” og ikke kun ”Godt Nok.” Denne tænkning bringer os i en kontinuerlig proces, hvor læring og træning er en naturlig del af hverdagen.

Vores medarbejdere har i fællesskab beskrevet de ting, der betyder noget for dem på deres arbejdsplads. Vi har delt dem op i 4 kategorier, der rigtig fint fortæller om, hvordan vi prøver at navigere i dagligdagen.

Kan du se dig selv i det værdisæt, er du velkommen til at kontakte os for at høre mere. Du kan også sende en uopfordret ansøgning til lkp@gelballe.dk.

Virksomhedsbeskrivelse

Produktionen

800 søer i avl og opformering.
Der produceres årligt 8000 LY-polte, 2000 LL-polte og 2000 LL-orner.

De fleste galte sælges v. 30 kg, og leveres til Danish Crown som OUA-grise (Opvækst uden Antibiotika)

Vi ejer 200 ha, og driver 260 ha. Der avles raps, samt korn og hestebønner til foder, og alle opgaver i marken (undtagen gyllekørsel) varetager vi selv.

Farestalden er fra 2002, løbe-drægtighedsstalde (transponder) fra 2008, poltestalde fra 2009 og slagtesvinestaldene er nyrenoverede. Produktionsapparatet er fordelt på 3 adresser indenfor 2,5 km.

Vi blander alt foder selv og fodrer med vådfoder i alle stalde, med undtagelse af afprøvningsstalde.

Medarbejdere

I svineproduktionen har vi 9 fuldtidsansatte medarbejdere, heraf 2 danske elever.

Vi har desuden 1 medarbejder som tager sig af planteavl, vedligehold og andre forekommende opgaver, og 1 medarbejder, der tager sig af transport af grise og logistikopgaver mellem ejendommene.

Virksomhedskultur

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere og stiller også store krav til deres indsats. Produktionen er effektiv og strømlinet og vi træner på også at arbejde sådan.

Alle møder til tiden og gør deres bedste hver dag. Vi er meget forskellige som mennesker, og er generelt ret rummelige når bare man går op i sine ting og bidrager til at få helheden til at gå op.

Vores ledelsesstruktur er flad – det er vigtigt at få problemstillingerne på bordet i en svineproduktion, så kan vi nemlig gøre noget ved dem. Alles potentiale skal have lov at udfolde sig, uanset alder og nationalitet.

Ledelse

Dortheasminde Opformering drives af ejerparret Lone og Søren, som begge arbejder fuldtid i bedriften. Søren all-round, men særlig med strategi/økonomi og salg/udtagning af polte samt markarbejde i de travleste perioder. Lone primært med administration og folkehold.
Vi arbejder konstant med at forbedre vores produktion på alle måder, f.eks. arbejdsmiljø, mødekultur, praktiske opgaver på staldniveau, tilføre ny viden …. Der bliver arbejdet seriøst med og trænet i ledelse og samarbejde i den daglige praksis.

Kontakt os gerne for tilsendelse af medarbejderhåndbog, stillingsbeskrivelse og/eller aftale om samtale.

Vi tilbyder en moderne arbejdsplads, der har:

 • Et engageret team med et højt ambitionsniveau
 • Et fælles ønske om at udvikle dygtige medarbejdere
 • Et løbende fokus på “god ledelse”
 • Orden i løn- og ansættelsesforhold
 • Øje for støtte og opbakning, men også for konstruktiv kritik
 • Et fagligt højt niveau under konstant udvikling
 • Oplærings- og opfølgningsplan for elever

Det er afgørende vigtigt for os:

 • At du udviser aktivt engagement i din egen uddannelse og udvikling
 • At du udviser respekt for andre personer og deres ting
 • At du ønsker at nå resultater sammen med dine kolleger
 • At du har et ønske om at blive fagligt dygtig til at passe svin

Vi vil gerne bidrage med alt det vi ved og kan om svineproduktion i dagens Danmark. Mulighederne er mange – vær selv med til at sætte dagsorden og indhold.

Kontakt Lone Kjær Poulsen, (+45) 40 13 24 86 for tilsendelse af organisationsplan og mere detaljeret stillingsbeskrivelse.

Kontakt driftsleder Malene Svensmark, (+45) 40 38 11 31 for flere oplysninger om stillingens indhold.

Kontakt Søren Kjær Poulsen, (+45) 40 13 51 88 for anden information eller aftale om besøg.

(+45) 40 13 51 88
skp@gelballe.dk