Om Dortheasminde

Om Dortheasminde Avl og Opformering

Et blik tilbage

Dortheasminde Avl & Opformering ejes af Lone og Søren Kjær Poulsen og drives som en familieejet virksomhed. I 1989 mødte vi hinanden, blev gift i 1990 og havde allerede da et stort ønske om, at kunne drive eget landbrug sammen. Søren fik derfor Det grønne bevis i 1992 og Lone en sygeplejerskeeksamen i 1994.

Drømmen blev til virkelighed i 1995, hvor vi overtog Dortheasminde i fri handel – en kvægavlsgård der faldt for rationaliseringens kniv. Hertil hørte 58 ha, og vi startede med 250 søer på friland, en hjemmebygget drægtighedsstald og en dansk landbrugselev. Efter 5 år var der løbende blevet udvidet til 450 søer.

Ønske om enklere og mere stabil produktion

Båret af ønsket om enklere og mere stabil produktion, byggede vi i 2002 en farestald og udvidede til 650 søer. I årene herefter tog strukturudviklingen fart. Vi har købt, solgt og byttet jord og ejendomme, indtil vi i starten af 2008 stod med hovedejendommen Dortheasminde med 100 tilhørende ha, ejendom nr. 2 Egeskovvej 24, også med 100 tilhørende ha samt en lejet slagtesvinestald indenfor 3 km. Derudover kom 100 ha forpagtet jord inden for 10 km. ​Mulighederne for at udvide og ombygge produktionen til 800 søer i opformering blev da bragt i spil. Efterhånden som miljøgodkendelserne kom i hus, påbegyndte vi 2 store byggeprojekter.

Således blev soholdet samlet på Gelballevej 56. I december 2008 indviede vi en løbeafdeling, hvor dyrene kan stå de første 4 uger af drægtighedsperioden og en transponderstald til de drægtige dyr. I august 2009 tog vi den nye smågrise- og poltestald på Egeskovvej 24 i brug og vi afsluttede da en lang proces hen mod et moderne, rationelt, overskueligt og brugervenligt staldanlæg.

Drømmen om nørderi går i opfyldelse

Samtidig blev besætningen saneret og omlagt til opformering – en drøm, der har rumsteret helt fra frilandstiden blev til virkelighed. Hen over 2017 påbegyndes levering af OUA-grise (Opvækst Uden Antibiotika) til Danish Crown. Prikken over i’et og den fulde udnyttelse af virksomhedens potentiale trådte i kraft 1. januar 2018, hvor Dortheasminde Opformering også blev avlsbesætning med landrace-kontrakter.

(+45) 40 13 51 88
skp@gelballe.dk