YL-Polte

Fokusområder på vores polte

På Dortheasminde gør vi alt for at levere polte, der lever op til de forventninger, som nutidens svineproduktion stiller. Et godt polte index er vigtigt, hvilket er grunden til at vi har stærkt fokus på 4 vigtige faktorer:

Polte med stærke ben

Da alle vores polte går i transponderstald, så har vi stort fokus på at avle poltene, efter at have sikre og stærke ben, til de løsgående staldsystemer. Her lægger vi særligt vægt på poltens trivsel, samt dyrevelfærd generelt

Poltens opvækst

Vi lægger meget vægt på at vores poltes opvækst er så perfekt, som overhovedet muligt. Poltens opvækst er meget vigtig, da den skal kunne yde på højeste niveau gennem hele dens levetid, specielt når der er diegivningsperiode, hvor polten skal passe mange grise. Derfor sørger vi for, udelukkende at fodre vores polte med hjemmeblandet højkvalitetsfoder, give dem korrekte vacciner, samt tage os ordentlig af dem, lige fra fødsel til salg.

Rød SPF-status

Vi lægger stor vægt på at bibeholde vores Røde SPF-status, som er den højeste sikkerhedsstatus en polte besætning kan opnå. Derfor har vi også opsat UV-lys ved alle vores luftindtag, som en ekstra foranstaltning, til de almindelige SPF regler for smittebeskyttelse.

Kundens ønsker

Vi er meget fleksible, hvilket betyder at vi har mulighed for at tilpasse kundes ordre af polte, til deres specifikke ønsker og udfordringer. Poltene kan leveres i alle aldre, samt både udtagningen og levering kan tilpasses kundens behov.

Vi har en mangeårig tradition for stabile leverancer af YL-polte til stabile danske kunder. Med i polte-pakken følger også faglig sparring og grisesnak med Søren; enten i telefonen, ved møder eller i forbindelse med den årlige juletur, hvor alle kunder besøges.

For yderligere information kontakt Søren Kjær Poulsen 40135188.

(+45) 40 13 51 88
skp@gelballe.dk