• Danbred logo
  • Dan Avl logo
  • Mand det nytter

Markdrift

​Vi driver ca. 300 ha. med byg, hvede, havre og raps, som, på nær rapsen, fodres op i besætningen.

Med undtagelse af udlægning af gylle udfører vi selv alle opgaver i marken.

Kontakt os

Firmainfo

  • Danbred logo
  • Dan Avl logo